บทความสาระน่ารู้ ไขข้อข้องใจ BOQ คืออะไร? สำคัญกับการสร้างบ้านอย่างไร?
บทความ
บทความสาระน่ารู้

ไขข้อข้องใจ BOQ คืออะไร? สำคัญกับการสร้างบ้านอย่างไร?

7 กันยายน 2566

 

BOQ คือ


หลาย ๆ คนที่กำลังสนใจหรือเริ่มต้นสร้างบ้าน รีโนเวทบ้าน หรือสร้างสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ก็ตาม รู้หรือไม่ว่า BOQ คือ สิ่งสำคัญและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถละเลยได้เลยในงานก่อสร้าง ซึ่ง BOQ คือสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของอาคารและผู้รับเหมาที่ดีต้องทำ เพื่อใช้ในการแจกแจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ดังนั้น เพื่อให้คุณได้เข้าใจเกี่ยวกับ BOQ ให้มากยิ่งขึ้น วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจว่า BOQ คืออะไร? มีประโยชน์และสำคัญมากน้อยแค่ไหนต่อการสร้างบ้าน ถ้าคุณพร้อมแล้ว เราไปทำความรู้จักกับ BOQ กันเลยค่ะ
 

BOQ คืออะไร ก่อนสร้างบ้านควรรู้!

 

BOQ ชื่อภาษาอังกฤษเต็ม พร้อมความหมาย


BOQ ย่อมาจาก Bill of Quantities ซึ่งเมื่อนำมาแปลเป็นภาษาไทยจะแปลได้ว่า ใบแสดงรายการวัสดุและค่าใช้จ่าย จะถูกออกโดยผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ออกแบบบ้านออกให้แก่เจ้าของโครงการ เจ้าของบ้าน ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างนั่นเอง 

BOQ คืออะไร


BOQ คืออะไร? BOQ คือ เอกสารที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์ ถนน หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โดยผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ออกแบบบ้านที่ดีจะต้องทำใบ BOQ เพื่อแสดงรายการวัสดุและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซึ่งในใบ BOQ จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหมวดหมู่งานที่ต้องทำในการก่อสร้างว่าจะต้องใช้วัสดุอะไรบ้าง ปริมาณการใช้งาน ราคาต่อหน่วยของสิ่งต่าง ๆ รวมไปถึงรายละเอียดค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อประกอบในการเจรจาต่อรองราคาต่อไป

ทำไมต้องทำ BOQ 


BOQ คือ ใบแสดงรายการวัสดุและค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้เป็นราคากลางในการเปรียบเทียบราคาของผู้รับเหมาเจ้าอื่น ๆ และสามารถใช้ใบ BOQ ในการควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างได้อีกด้วย เพราะใน BOQ จะระบุถึงรายละเอียดของรายการวัสดุและค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วน เช่น ยี่ห้อ รุ่น สี ปริมาณ และราคาสินค้า เป็นต้น ซึ่ง BOQ ยังใช้อ้างอิงราคางานเพิ่มหรือลดนอกเหนือจากแบบเดิมได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ BOQ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาว่ามีการดำเนินการก่อสร้างตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้างหรือไม่
 

ความสำคัญของ BOQ กับการสร้างบ้าน

 

สร้างบ้าน


BOQ มีความสำคัญกับการสร้างบ้าน ดังนี้

 • BOQ ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
   

สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนกู้เงินเพื่อสร้างบ้านกับทางธนาคาร คุณสามารถนำใบ BOQ ที่ได้จากผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ออกแบบบ้านให้แก่ธนาคารเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ โดยทางธนาคารจะพิจารณาว่าวงเงินที่คุณกู้มีความสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน BOQ หรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้การขอกู้เงินสร้างบ้านเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

 • BOQ ใช้เปรียบเทียบราคากลาง
   

อย่างที่ทราบว่าใบ BOQ คือ ใบแสดงรายละเอียดวัสดุและค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากผู้รับเหมา โดยในใบ BOQ ได้ทำการใส่ราคาวัสดุต่าง ๆ เพื่อคำนวณงบประมาณการก่อสร้างอย่างคร่าว ๆ ดังนั้น คุณสามารถใช้เอกสาร BOQ เป็นราคากลางสำหรับการเปรียบเทียบใบ BOQ จากผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าอื่น ๆ ได้ เพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจดำเนินงานก่อสร้างบ้านกับผู้รับเหมาที่ให้ราคาที่เหมาะสมที่สุด

 • BOQ ใช้ในการตรวจงานและมาตรฐานวัสดุ
   

BOQ คือ ใบที่จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบงานผู้รับเหมาก่อสร้างโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องนั่งคิดเอาเองว่าจะต้องเช็กอะไรบ้าง เพราะในใบ BOQ ได้แสดงรายละเอียดวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างไว้อย่างครบถ้วน ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้ตรวจสอบงานและมาตรฐานวัสดุได้ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและในการตรวจรับงานก่อนส่งมอบให้เจ้าของบ้าน

ประโยชน์ของการทำ BOQ 


ประโยชน์ของการทำ BOQ คือ สามารถใช้วางแผนและบริหารจัดการการซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานสร้างบ้าน ซึ่งจะใช้ข้อมูลปริมาณวัสดุใน BOQ ประกอบกับข้อมูลจากแผนงานก่อสร้างหลัก BOQ ยังสามารถใช้สำหรับการกู้เงินสร้างบ้านจากธนาคาร รวมไปถึงยังสามารถใช้ใบ BOQ เป็นราคากลางในการควบคุมราคาจากผู้รับเหมาก่อสร้างจากหลากหลายบริษัท เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาที่ให้ราคาที่เหมาะสมที่สุด
 

หมวดหมู่ของ BOQ มีแบบไหนบ้าง


BOQ คือ ใบแสดงรายการวัสดุและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีรายละเอียดหมวดหมู่และความแตกต่างกันออกไปตามการก่อสร้างของสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ โดยจะประกอบไปด้วย

 • หมวดเตรียมงาน แสดงค่าใช้จ่ายในส่วนของการเตรียมงานก่อสร้าง เช่น ปรับหน้าดินหรือการรื้อถนนสิ่งก่อสร้างเก่า เป็นต้น
 • หมวดงานโครงสร้าง แสดงรายละเอียดและปริมาณงานทั้งหมด เช่น คอนกรีตหยาบ คอนกรีตโครงสร้าง และไม้แบบ เป็นต้น
 • หมวดงานสถาปัตยกรรม ประกอบไปด้วยงานหลังคา งานพื้น ผนัง หน้าต่าง ประตู รวมไปถึงงานทาสี เช่น งานปูกระเบื้อง งานมุงหลังคา พื้นผิวซีเมนต์ งานตกแต่งบันได
 • หมวดงานออกแบบ เช่น งานไฟฟ้า งานเดินท่ออากาศ งานประปาและสุขาภิบาล
 • หมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรายการ

   

เอกสาร BOQ ใครจะต้องเป็นคนทำ 

 

ใบ BOQ คือ


BOQ คือ ใบแสดงรายละเอียดวัสดุและค่าใช้จ่าย ซึ่งเอกสาร BOQ ผู้ที่ต้องเป็นคนทำสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

แบบแรก คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารเป็นผู้ยื่นเอกสาร BOQ โดยอาจจะให้สถาปนิกเป็นผู้จัดทำให้ (แล้วแต่ข้อตกลงร่วมกัน) ซึ่งใบ BOQ ที่เจ้าของอาคารเป็นผู้จัดทำจะใช้เป็นราคากลางให้เจ้าของอาคารเปรียบเทียบกับราคาของผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละเจ้าว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน

ในบางกรณีหากผู้รับเหมาเสนอราคาใน BOQ ที่ต่ำเกินไป ก็มีโอกาสที่ผู้รับเหมาจะทิ้งงานค่อนข้างสูง หรือในกรณีที่ผู้รับเหมาให้ราคาที่สูงเกินไป เจ้าของอาคารหรือบ้านสามารถต่อรองราคาเพื่อให้ได้ราคาที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายได้

หรือแบบที่สอง คือ ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้จัดทำเอกสาร BOQ ขึ้นมาเอง เพื่อระบุค่าใช้จ่ายและใช้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาในการก่อสร้างกับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการ การทำเช่นนี้จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านระหว่างดำเนินการก่อสร้างในกรณีที่มีการลดหรือเพิ่มวัสดุนอกเหนือจากในแบบก่อสร้าง

คุณจะเห็นได้ชัดเลยว่า ใบ BOQ เป็นใบที่สำคัญและตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับเหมาและเจ้าของอาคาร ในการควบคุมราคาการก่อสร้างให้มีความเหมาะสมก่อนทำการเซ็นสัญญา และสามารถช่วยควบคุมงานให้เสร็จสมบูรณ์ตรงตามเวลานั่นเอง
 

วิธีการคำนวณ BOQ ด้วยตัวเอง

 

วิธีการคำนวณ BOQ


สำหรับใครที่อยากลองทำใบ BOQ ด้วยตัวเองเพื่อเช็กงบประมาณและค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับราคาที่ผู้รับเหมาเสนอ สามารถทำได้ดังนี้

 • จัดหมวดหมู่
   

BOQ คือใบที่จะระบุรายละเอียดงานก่อสร้าง แสดงรายการวัสดุและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสร้างบ้านไว้อย่างครบถ้วน และเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบจึงแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดการเตรียมงาน หมวดงานโครงสร้าง หมวดสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบ และหมวดงานอื่นๆ

 • วัดขนาดพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้าง
   

วัดขนาดพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้างเป็นตารางเมตรเพื่อนำมาใช้คำนวณปริมาณวัสดุต่าง ๆ ที่จะถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้าง

 • สำรวจราคาสินค้าในตลาด
   

การสำรวจราคาสินค้าของวัสดุที่ต้องการในตลาด สามารถสำรวจได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจโดยการเดินเช็กราคาตามห้างสรรพสินค้า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือเช็กราคาผ่านทางออนไลน์

 • กำหนดราคาและงบประมาณที่ต้องจ่าย
   

หลังจากที่คำนวณปริมาณการใช้งานของวัสดุและราคาสินค้าในตลาดมาแล้ว คุณจะสามารถนำมาคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำใบ BOQ ได้อย่างคร่าว ๆ โดยการนำ ปริมาณวัสดุ x ราคาต่อหน่วย = ราคาวัสดุที่ต้องใช้ และนำไปคำนวณรวมกับค่าแรงที่ตกลงกันกับผู้รับเหมาก่อสร้างนั่นเอง ซึ่งค่าแรงจะขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาแต่ละเจ้าจะมีการคิดในอัตราค่าแรงที่แตกต่างกันออกไป

อ่านเพิ่มเติม : สาระน่ารู้เรื่องบ้าน
 

สรุป BOQ สำหรับคนอยากสร้างบ้าน “The Best Property” มีคำตอบให้


จะเห็นได้ว่า BOQ มีความสำคัญอย่างมากสำหรับคนที่อยากสร้างบ้าน รีโนเวทบ้าน หรืองานก่อสร้างต่าง ๆ เพราะ BOQ คือ เอกสารที่จะช่วยให้คุณเห็นรายละเอียดของวัสดุและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถคุมงบประมาณ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาคอยควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและเสร็จสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่กำหนด 

หากคุณสร้างบ้านหรือรีโนเวทบ้าน และต้องการขายบ้านต่อ ที่ The Best Property พร้อมให้บริการฝากขายบ้าน ดูแลการขายให้จบ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตั้งราคาไปจนถึงวันโอน หากคุณสนใจ สามารถติดต่อได้ที่