บทความสาระน่ารู้ รถไฟฟ้าสายสีทอง ทำเลศักยภาพ พาดูเส้นทางเดินรถ และจุดเชื่อมต่อ
บทความ
บทความสาระน่ารู้

รถไฟฟ้าสายสีทอง ทำเลศักยภาพ พาดูเส้นทางเดินรถ และจุดเชื่อมต่อ

22 กันยายน 2566

รถไฟฟ้าสายสีทองเป็นรถไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางบริเวณคลองสาน โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีทองกับรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ เพื่อทำให้การคมนาคมด้วยรถไฟฟ้าเป็นไปโดยสะดวกและสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

Bts สายสีทอง เปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และมีการพัฒนามากขึ้นจนในปัจจุบันมีถึง 4 สถานีด้วยกัน จุดเด่นหนึ่งของรถไฟฟ้าสายสีทองคือการเป็นรถไฟฟ้าระบบไร้คนขับสายแรกของประเทศไทยที่ตัวรถถูกสร้างขึ้นมาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะทางเสียงเป็นหลัก
 

ที่มาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง 
 


รถไฟสายสีทองเป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครจับมือร่วมกันกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTS) ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของโครงการและเมื่อรถไฟฟ้าสายสีทองเปิดให้บริการ รายได้ทั้งหมดก็จะเข้าสู่ภาครัฐ โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองนี้ทางภาครัฐได้ระดมทุนด้วยการขายพื้นที่โฆษณาให้กับเอกชนล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง

รถไฟฟ้าสายสีทองมีจุดประสงค์ในการก่อสร้างขึ้นมาเพื่อลดปัญหารถติดและรถจำนวนรถยนต์ในบริเวณย่านคลองสาน เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากบริเวณโดยรอบรถไฟฟ้าสายสีทองนั้นมีสถานที่สำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ โรงพยาบาล หรือสถานศึกษา รถไฟฟ้าสายสีทองจึงมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับทุกคนที่เดินทางมาทำธุระยังสถานที่เหล่านี้

นอกจากนี้การก่อตั้งรถไฟฟ้าสายสีทองยังนำมาซึ่งการเจริญเติบโตของย่านที่เป็นระบบมากขึ้นอีกด้วย เมื่อผู้คนเดินทางสะดวก เข้ามายังย่านนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้การพัฒนาย่านเป็นไปได้อย่างราบรื่น บริเวณโดยรอบรถไฟฟ้าสายสีทองจึงเป็นอีกหนึ่งทำเลที่ตั้งน่าลงทุนที่คุณไม่ควรพลาด
 

ความสำคัญของรถไฟฟ้าสายสีทอง 
 


รถไฟฟ้าสายสีทอง เปิดให้บริการในเวลา 06.00 น. และปิดให้บริการเวลา 24.00 น. ในทุก ๆ วัน จึงเป็นหนึ่งในขนส่งสาธารณะหลักสำหรับชุมชนโดยรอบและผู้คนที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ย่านนี้ รถไฟฟ้าสายสีทองยังตัดผ่านในย่านที่การลงทุนอสังหาเติบโตมากมาย ทำให้เป็นทำเลที่น่าจับจองทั้งผู้ที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยเองหรือปล่อยเช่า 

และนอกจากการให้บริการที่ตอบโจทย์ รวมถึงการช่วยพัฒนาทำเลย่านคลองสานแล้ว รถไฟฟ้าสายสีทองยังมีความสำคัญที่โดดเด่นอื่น ๆ อีก 5 อย่างด้วยกัน ได้แก่

รถไฟฟ้าสายสีทองเป็นรถไฟฟ้าระบบไร้คนขับสายแรกของประเทศ

รถไฟฟ้าสายสีทองเป็นรถไฟฟ้าระบบไร้คนขับสายแรกของประเทศไทย โดยใช้ระบบ Automated Guideway Transit (AGT) ทำให้ลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากมนุษย์ไปได้ และทำให้ประเทศไทยได้ลองหยิบใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับการเดินทางอีกด้วย

เส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีทองวิ่งขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยา

หากดูตามผังเมืองกรุงเทพแล้วจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าสายสีทองมีเส้นทางวิ่งขนานกันกับแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ได้เป็นการตัดข้ามเพื่อไปอีกฝั่งแต่อย่างใด เนื่องจากเน้นเรื่องการแก้ปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าวเป็นพิเศษ และยังสามารถดูวิวระหว่างทางขึ้นรถไฟฟ้าสายสีทองที่ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดเส้นทางได้อีกด้วย

รถไฟฟ้าสายสีทองเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นถึง 3 สาย

รถไฟฟ้าสายสีทองมีจุดเด่นที่สำคัญมากคือ สามารถเชื่อมรถไฟฟ้าสายอื่นทั้งหมด 3 สายแม้จะมีเพียงแค่ 4 สถานีเท่านั้น โดยแต่ละสถานีเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

  • สถานีกรุงธนบุรี เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว
  • สถานีคลองสาน เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีแดง
  • สถานีประชาธิปก เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง
     

เรียกได้ว่า รถไฟฟ้าสายสีทองถูกออกแบบและวางตำแหน่งมาอย่างเป็นระบบและทุกสถานีสามารถช่วยกระจายคนและลดจำนวนคนที่แออัดกันในพื้นที่โดยรอบรถไฟฟ้าสายสีทองได้จริง 

รถไฟฟ้าสายสีทองมีความปลอดภัยสูงและส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

รถไฟฟ้าสายสีทองถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้แม้ไร้คนขับ จึงมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากลดปัญหาที่อาจเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ออกไปได้ นอกจากนี้ รถไฟฟ้าสายสีทองยังออกแบบมาให้มีตอม่อขนาดเล็กและยกเสาตอม่อสูงกว่าปกติ ทำให้ช่วยลดมลภาวะทางเสียงได้เป็นอย่างดีและไม่บังตึกต่าง ๆ โดยรอบ

นอกจากนี้รถไฟฟ้าสายสีทองยังวิ่งบนทางวิ่งที่เป็นยาง โดยใช้รถไฟฟ้ารุ่น Bombardier Innovia APM 300 จึงทำให้สามารถขับเคลื่อนตัวได้อย่างนุ่มนวลและลดเสียงรบกวนลงไปได้อีก ในขณะสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองเองก็ลดการเวนคืนที่ดินไปได้มากด้วย เรียกได้ว่ารถไฟฟ้าสายสีทองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเป็นพิเศษ

รถไฟฟ้าสายสีทองเชื่อมต่อกับห้างสรรพสินค้า ICONSIAM

รถไฟฟ้าสายสีทองสามารถเชื่อมต่อไปยังห้างสรรพสินค้า ICONSIAM ได้โดยตรง ซึ่งห้างสรรพสินค้า ICONSIAM เป็นโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่ดึงให้มีคนมาลงทุนบริเวณรอบรถไฟฟ้าสายสีทองเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่ดึงดูดใจชาวต่างชาติได้ดีอีกด้วย
 

รถไฟฟ้าสายสีทอง มีกี่สถานี สถานีไหนบ้าง
 

รถไฟฟ้าสายสีทองมีทั้งหมด 4 สถานีด้วยกัน โดยรถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีต่าง ๆ ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ได้แก่

1.สถานีกรุงธนบุรี

รถไฟฟ้าสายสีทองสถานีกรุงธนบุรี เป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยเป็นเส้นที่มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะกลางถนนกรุงธนบุรี

2.สถานีเจริญนคร 

รถไฟฟ้าเจริญนครหรือรถไฟฟ้าสายสีทองสถานีเจริญนคร เป็นสถานีที่ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานข้ามคลองวัดทองเพลง

3.สถานีคลองสาน

รถไฟฟ้าสายสีทองสถานีคลองสาน เป็นสถานีที่เชื่อมเข้าสู่โรงพยาบาลตากสินได้โดยตรงผ่านทาง Sky Walk และยังเป็นจุดเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงอีกด้วย

4.สถานีประชาธิปก

รถไฟฟ้าสายสีทองสถานีประชาธิปก ตั้งอยู่ระหว่างซอยสมเด็จเจ้าพระยา 6 และซอยสมเด็จเจ้าพระยา 8 เป็นสถานีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง
 

รถไฟฟ้าสายสีทอง ตัวแปรสำคัญด้านเศรษฐกิจฝั่งธนบุรี
 


รถไฟฟ้าสายสีทองมีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของทำเลย่านฝั่งธนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีทองทำให้มีการลงทุนในบริเวณนี้มากขึ้น และยังช่วยให้การสัญจรบริเวณโดยรอบรถไฟฟ้าสายสีทองเป็นไปได้ง่ายขึ้นอีกด้วย เมื่อผู้คนเข้าออกได้ง่าย ธุรกิจต่าง ๆ ก็เติบโต เงินก็เกิดการไหลเวียนได้ง่ายและส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม

ด้วยความที่รถไฟฟ้าสายสีทองเป็นจุดเชื่อมต่อกับเส้นทางต่าง ๆ ทำให้การเดินทางเข้าสู่บริเวณนี้สามารถทำได้ง่าย ไม่ว่าจะขึ้นรถ ลงเรือ หรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ก็ตาม เมื่อมีผู้คนเดินทางเข้าออกมากขึ้น ธุรกิจโดยรอบก็เกิดการเติบโต และมีนักลงทุนมาลงทุนบริเวณรถไฟฟ้าสายสีทองมากขึ้นไปอีก

นอกจากด้านการเติบโตแล้ว ผู้คนก็ยังใช้รถไฟฟ้าสายสีทองเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เดินทางสะดวกรวดเร็ว และช่วยลดการเสียเวลาอยู่บนท้องถนนได้เป็นอย่างดี
 

ความสะดวกสบาย แนวรถไฟฟ้าสายสีทอง  
 


รถไฟฟ้าสีทองช่วยสร้างความสะดวกสบายมากมาย ไม่ว่าจะในแง่การเดินทาง ด้านการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก หรือการไปยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งทำให้รถไฟฟ้าสายสีทองเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในบริเวณนี้อย่างยอดเยี่ยม

การเดินทาง

การเดินทางบริเวณโดยรอบรถไฟฟ้าสายสีทองนั้นมีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการโดยสารเรือ การใช้รถยนต์ ตลอดจนการใช้รถสาธารณะ ซึ่งในสมัยก่อนอาจมีจำนวนรถที่มากจนทำให้เกิดการสัญจรติดขัดได้ แต่เมื่อมีรถไฟฟ้าสายสีทองก็ช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาตรงจุดนั้น ทำให้การเดินทางในบริเวณนี้เป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สถานศึกษา

สถานศึกษารอบ ๆ รถไฟฟ้าสายสีทองมีมากมาย โดยเฉพาะสถานศึกษาชั้นนำต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เช่น โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นต้น ทำให้การรับส่งบุตรหลานทำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

โรงพยาบาล

รถไฟฟ้าสายสีทองสามารถใช้เดินทางไปยังโรงพยาบาลได้หลากหลายแห่ง เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมกับรถไฟฟ้าหลายสาย แต่โรงพยาบาลที่โดดเด่นที่สุดคือโรงพยาบาลตากสิน เนื่องจากสามารถเดินทางไปถึงโรงพยาบาลได้โดยตรงผ่าน Sky Walk ที่สถานีคลองสานได้เลย

ห้างสรรพสินค้า

ห้างสรรพสินค้าโดยรอบและบริเวณใกล้เคียงกับรถไฟฟ้าสายสีทองก็มีหลายแห่งเช่นกัน แต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะเป็น ICONSIAM ซึ่งสร้างความแตกต่างให้กับพื้นที่บริเวณโดยรอบรถไฟฟ้าสายสีทองได้เป็นอย่างดี ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยให้มาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคับคั่ง

สถานที่ราชการ

รถไฟฟ้าสายสีทองสามารถเดินทางไปถึงสถานที่ราชการหลากหลายแห่งได้ ดังนั้น จึงเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่องานราชการต่าง ๆ เช่น สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานเขตคลองสาน เป็นต้น
 

The Best Property แหล่งรวมที่พักแนวรถไฟฟ้าสายสีทอง

สำหรับบีทีเอสสายสีทองที่โดดเด่นเรื่องการเดินทางและการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ อาจทำให้ใครหลาย ๆ คนมองหาที่พักอาศัยดี ๆ ตามแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองหรือที่พักอาศัยอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เดินทางสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพ

คุณสามารถหาบ้านที่ถูกใจในทำเลดี ๆ ได้จากรวมโครงการกรุงเทพหรือหากต้องการที่พักอาศัยในรูปแบบคอนโดก็สามารถดูโครงการต่าง ๆ ได้ที่คอนโดกรุงเทพ โดยคุณสามารถสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทั่วกรุงเทพหรือที่อยู่อาศัยแบบเจาะจงบริเวณรอบรถไฟฟ้าสายสีทองได้ที่ Line: @thebestproperty หรือโทร 02-047-4282