บทความสาระน่ารู้ สถานีกลางบางซื่อหรือกรุงเทพอภิวัฒน์ ศูนย์กลางการเดินทางแห่งใหม่
บทความ
บทความสาระน่ารู้

สถานีกลางบางซื่อหรือกรุงเทพอภิวัฒน์ ศูนย์กลางการเดินทางแห่งใหม่

11 ตุลาคม 2566

สถานีกลางบางซื่อ หรือที่ในปัจจุบันมีอีกชื่อหนึ่งว่า “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” เป็นหนึ่งในสถานีสำคัญแห่งใหม่ ด้วยการเชื่อมต่อการคมนาคมรูปแบบรางทุกรูปแบบเอาไว้ในสถานที่เดียว ทำให้สถานีกลางบางซื่อมีบทบาทสำคัญต่อการคมนาคมในปัจจุบัน 

หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินชื่อสถานีกลางบางซื่อกันมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่าการคมนาคมรูปแบบรางที่เชื่อมระหว่างการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ และเดินทางออกไปยังจังหวัดอื่น ๆ เช่นนี้มีความสำคัญอย่างไร ทำไมจึงเป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคมได้ และการสร้างสถานีกลางบางซื่อจะส่งผลต่ออสังหาริมทรัพย์โดยรอบอย่างไร

ทำความรู้จักกับสถานีกลางบางซื่อสถานีรถไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนไปพร้อม ๆ กันได้ในบทความนี้


สถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
 


เริ่มจากการทำความรู้จักกับสถานีกลางบางซื่อกันก่อน สถานีกลางบางซื่อคือศูนย์กลางแห่งใหม่ของการคมนาคมระบบราง เป็นตัวเชื่อมระหว่างรถไฟหลายชนิดทั้งออกนอกตัวเมืองและเข้าสู่ตัวเมือง โดยสถานีกลางบางซื่อนี้เป็นชื่อเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สถานีกลางบางซื่อไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางการคมนาคมทางรางแห่งใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายทั้ง กิน เที่ยว ช้อป ผ่อนคลาย ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ครบในที่เดียว ด้วยการออกแบบโดยคำนึงถึงคอนเซปต์ Transit Oriented Development เป็นหลัก

โดยสถานีกลางบางซื่อประกอบไปด้วยอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ในสถานีมากกว่า 250,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย

  • ชั้นใต้ดิน มีพื้นที่จอดรถ สามารถเชื่อมไปยังชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารได้ 
  • ชั้น 1 เป็นพื้นที่สำหรับโถงรับรอง มีจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร และมีพื้นที่เพื่อควบคุมการเดินรถและต้อนรับบุคคลสำคัญต่าง ๆ รวมไปมีพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมและค้าขายอีกด้วย และยังเป็นจุดเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT)
  • ชั้น 2 เป็นจุดเชื่อมกับรถไฟทางไกล มีทั้งหมด 8 ชานชาลา และรถไฟชานเมือง มีทั้งหมด 4 ชานชาลา
  • ชั้น 3 เป็นจุดเชื่อมสำหรับรถไฟความเร็วสูง มีทั้งหมด 10 ชานชาลา และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งหมด 2 ชานชาลา

 

ที่มาของสถานีกลางบางซื่อ
 


สถานีกลางบางซื่อเริ่มพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของระบบคมนาคมทางราง และเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจสำคัญแห่งใหม่ของอาเซียน ซึ่งเป็นแผนการที่มีการวางเอาไว้ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2558 - 2565 นั่นเอง ภายหลังการสร้างสถานีกลางบางซื่อก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ในปี พ.ศ. 2565

สถานีกลางบางซื่อ เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

กระบวนการเปลี่ยนชื่อจากสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นั้น เริ่มต้นมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2564 ที่กระทรวงคมนาคมได้เริ่มขอพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2565 จึงได้รับหนังสือพระราชทานชื่อจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้วจึงเปลี่ยนชื่อจากสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ต่อไป

ชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นี้หมายถึง “ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งแห่งกรุงเทพมหานคร” โดยนอกจากสถานีกลางบางซื่อที่ได้รับพระราชทานชื่อแล้ว ก็ยังมีรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนได้รับพระราชทานชื่อเป็นนครวิถี และรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มได้รับพระราชทานชื่อเป็นธานีรัถยาในคราวเดียวกันอีกด้วย
 

ความสำคัญของสถานีกลางบางซื่อ
 


สถานีกลางบางซื่อ นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระบบรางที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้ว ก็ยังเป็นแหล่งธุรกิจที่สำคัญอีกด้วย เพราะสถานีกลางบางซื่อมีการสร้าง และออกแบบให้เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย แบ่งออกเป็น 3 โซนได้แก่

  1. Smart Business Complex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งยุคในปัจจุบัน
  2. ASEAN Commercial and Business Hub ทำหน้าที่เป็นพื้นที่สำหรับการค้าขายในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่การขายส่งไปจนถึงการขายปลีก ตั้งแต่การขายสินค้าตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ
  3. Smart Healthy and Vibrant Town ทำหน้าที่เป็นพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัย แหล่งพักผ่อน และยังเป็นแหล่งพลังงานไปพร้อม ๆ กัน
     

สถานีกลางบางซื่อจึงมีความสำคัญมากไม่เพียงแค่ยกระดับการคมนาคมเท่านั้น แต่ยังพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่โดยรอบให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยเช่นกัน
 

สถานีกลางบางซื่อ มีจุดเด่นอะไรบ้าง
 


สถานีกลางบางซื่อมีจุดเด่นที่หลากหลาย เมื่อดูจากผังเมืองกรุงเทพแล้วจะพบว่าเส้นทางไปสถานีกลางบางซื่อนั้นสามารถไปได้ง่าย ไปได้จากหลายเส้นทาง และยังเชื่อมต่อไปยังสถานที่อื่น ๆ ได้อย่างครอบคลุมอีกด้วย 

ระบบคมนาคมทางราง ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย

จุดเด่นแรกของสถานีกลางบางซื่อ คือ การเป็นศูนย์กลางระบบคมนาคมทางรางที่สมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีการเชื่อมต่อกับการขนส่งทางรางหลายรูปแบบ และมีจำนวนมากที่สุดในพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่

เป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทย 

สถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทย ที่เชื่อมการเดินทางทั้งเข้าเมืองและออกเมืองเอาไว้ด้วยกันอย่างครอบคลุม

จุดรวบรวมทุกระบบขนส่งทางรางที่เชื่อมต่อไว้ด้วยกัน

สถานีกลางบางซื่อเชื่อมการคมนาคมทางรางหลายรูปแบบทั้งรถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

เป็นสถานีรถไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

สถานีกลางบางซื่อดำเนินการสร้างบนพื้นที่กว้างขวาง และออกแบบมาให้เป็นสถานีรถไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายและการใช้งานของคนจำนวนมากในแต่ละวัน

แหล่งรวมความเจริญสำหรับคนยุคใหม่

นอกจากสถานีกลางบางซื่อจะมีความสำคัญด้านการคมนาคมแล้ว อีกจุดเด่นหนึ่งของสถานีกลางบางซื่อก็คือการเป็นแหล่งรวมความเจริญต่าง ๆ ตั้งแต่ด้านการซื้อขาย การใช้บริการต่าง ๆ ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ 
 

รถไฟฟ้าที่ผ่านสถานีกลางบางซื่อ มีสายไหนบ้าง
 


รถไฟฟ้าที่เชื่อมกับสถานีกลางบางซื่อมีทั้งหมด 3 สายด้วยกัน ประกอบไปด้วย

1.รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม

ไปสถานีกลางบางซื่อโดยการใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างสถานีกลางบางซื่อไปยังปริมณฑลโซนเหนือ-ใต้ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-มหาชัย) ช่วยให้เดินทางไปกลับเข้าสู่กรุงเทพได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

2.รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน 

รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน เป็นจุดเชื่อมระหว่างสถานีกลางบางซื่อไปยังปริมณฑลโซนตะวันตก-ตะวันออก (ศาลายา-หัวหมาก) มีส่วนช่วยในการเดินทางระหว่างปริมณฑลและกรุงเทพเช่นกัน

3.รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

สถานีกลางบางซื่อเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยเชื่อม MRT สถานีกลางบางซื่อตั้งแต่ช่วงบางซื่อไปจนถึงท่าพระ ซึ่งสามารถเดินทางทั่วทั้งเขตเศรษฐกิจกรุงเทพได้อย่างครอบคลุม

4.รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 

สถานีกลางบางซื่อเชื่อมกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้
 

สถานีกลางบางซื่อ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
 


สถานีกลางบางซื่อนับเป็นหนึ่งในทำเลที่ตั้งน่าลงทุน เนื่องจากนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางแล้ว สถานีกลางบางซื่อยังมีพื้นที่โดยรอบที่โดดเด่น เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกบาย ได้แก่

การเดินทาง

การเดินทางไปกลับจากสถานีกลางบางซื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ สามารถทำได้ง่ายมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยการคมนาคมทางรางที่เชื่อมกับสถานีกลางบางซื่อเอง หรือการเดินทางโดยการใช้รถยนต์ส่วนตัวก็ไม่มีปัญหา เนื่องจากมีถนนเส้นหลักที่เชื่อมเข้าถึงได้ไม่ยาก อย่างถนนเทอดดำริ และถนนกำแพงเพชร เป็นต้น

ตลาดและห้างสรรพสินค้า

สถานีกลางบางซื่อเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีทั้งตลาดนัดบางซื่อในบริเวณใกล้เคียง และยังมีเกตเวย์บางซื่อที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลอีกด้วย นอกจากนี้การเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าอื่น ๆ ก็ยังทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วผ่านการคมนาคมทางราง

สถานที่ราชการและสำนักงานต่าง ๆ 

บริเวณโดยรอบสถานีกลางบางซื่อยังเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับสถานที่ราชการ และสำนักงานอีกด้วย เช่น สำนักงานบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่, สำนักงานใหญ่การรถไฟฯ และอาคารสำนักงานสำหรับสำนักงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
 

สถานีกลางบางซื่อ การเติบโตด้านอสังหาที่หยุดไม่อยู่
 

 

สถานีกลางบางซื่อเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะกับการลงทุนอสังหา เนื่องจากการมาถึงของสถานีกลางบางซื่อทำให้การเพิ่มจำนวนของโครงการที่อยู่อาศัย เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาไม่นาน และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กันกับมูลค่าที่ดิน

นอกจากการเติบโตบริเวณโดยรอบสถานีกลางบางซื่อแล้ว สถานที่ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับสถานีกลางบางซื่อก็มีการเติบโตด้านอสังหาอย่างน่าตกใจอีกด้วย ทั้งย่านลาดพร้าว ย่านบางโพ จนเข้ามาถึงช่วงของสะพานควาย หรือจะเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างสถานีกลางบางซื่อออกไปชานเมืองเช่นแถวรังสิต ก็มีโครงการต่าง ๆ เกิดใหม่มากมาย และยังคงไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลง
 

ที่พักใกล้สถานีกลางบางซื่อ หาได้ที่ “The Best Property” 

สำหรับใครที่กำลังสนใจ อยากหาที่พักอาศัยใกล้บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่แห่งอนาคตที่จะยังคงเติบโต และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมไปถึงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่เชื่อมต่อกลับมายังสถานีกลางบางซื่อ สามารถดูโครงการน่าสนใจต่าง ๆ ได้ที่รวมโครงการกรุงเทพ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @thebestproperty หรือโทร 02-047-4282