บทความความรู้เรื่องบ้าน โฉนดที่ดินหาย ใบโฉนดชำรุด ทำอย่างไร ต้องแจ้งความไหม?
บทความ
บทความความรู้เรื่องบ้าน

โฉนดที่ดินหาย ใบโฉนดชำรุด ทำอย่างไร ต้องแจ้งความไหม?

10 พฤศจิกายน 2565
อุบัติเหตุภายในบ้านเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ จึงทำให้โฉนดที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีโอกาสสูญหาย ชำรุด จากการโจรกรรม ภัยธรรมชาติ หรือความประมาทของเจ้าของที่ไม่จัดเก็บให้เรียบร้อย หากเกิดเหตุการณ์นี้ควรทำอย่างไร โฉนดที่ดินหายต้องแจ้งความไหม? ต้องร้องเรียนที่ไหน?

ผู้ที่กำลังประสบปัญหาทำโฉนดที่ดินหายหรือชำรุด ไม่ต้องกังวล เพราะ The Best Property มี 6 วิธีแก้ไขปัญหานี้ให้คลี่คลายได้ง่ายๆ นำมาเป็นความรู้ให้ทุกคนในบทความนี้

1. โฉนดที่ดินหาย ต้องแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันกับเจ้าพนักงานก่อน ห้ามลืม!

กรณีโฉนดที่ดินหายไป สิ่งแรกที่ควรทำโดยด่วนที่สุดคือ การลงบันทึกประจำวันกับพนักงานการปกครองท้องถิ่นด้วยแสดงพฤติกรรมบริสุทธิ์ใจ เพื่อให้ผู้แจ้งได้รับการทำโฉนดที่ดินใหม่ มิได้กระทำการจงใจใดๆ ในการทำโฉนดที่ดินหาย หากค้นพบว่าผู้แจ้งได้ทำการทุจริต เช่น ขายโฉนดที่ดินแก่ผู้จะซื้อ นำจำหน่าย จดจำนอง หรือแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น จะถูกดำเนินคดีอาญาทางกฎหมายทันที

2. ไปขอออกโฉนดใหม่ที่สำนักงานที่ดิน พร้อมพยาน 2 คน

หลังจากดำเนินแจ้งความโฉนดที่ดินหายกับสำนักการปกครองท้องถิ่นเสร็จสิ้น ให้ผู้แจ้งนำพยาน 2 คนมาเป็นสักขีพยานแก่เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน โดยพยานจะเป็นเพื่อนสนิท หรือเพื่อนบ้าน ที่สามารถพิสูจน์พฤติกรรมผู้แจ้งต่อกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างซื่อตรง โดยเงื่อนไขการเจรจากับเจ้าหน้าที่ พยานทั้งสองต้องเตรียม บัตรประชาชน ใบเอกสารรับรอง และลายเซ็นยืนยันหลักฐานแบบลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานทันที ในกรณีที่การแจ้งโฉนดที่ดินหายมีปัญหาการดำเนินการ พยานสองคนต้องเป็นพยานในชั้นศาลด้วยเช่นกัน 

3. เตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับกรณีโฉนดที่ดินหายหรือชำรุด

หากเกิดเหตุการณ์โฉนดที่ดินชำรุด ให้ใช้วิธีการขอออกโฉนดใหม่เหมือนกันกับกรณีใบโฉนดหาย ตาม 2 ขั้นตอน ดังนี้

  1. แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ณ สำนักการปกครองท้องถิ่นในการยืนยันเจตนาบริสุทธิ์พร้อมนำใบโฉนดที่ดินชำรุดเป็นหลักฐานในการลงบันทึกประจำวัน 

ติดต่อกับสำนักงานที่ดิน โดยเตรียมพยาน 2 คนพร้อมบัตรประชาชนจริงและของผู้แจ้ง , ใบแจ้งความของสำนักการปกครองท้องถิ่น รวมไปถึงทะเบียนบ้านของเจ้าของโฉนด  


4. ดำเนินการตามขั้นตอนการขอออกใบแทนอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการดำเนินขอออกใบแทน ทางเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินจะรับคำขอและตรวจสอบผู้แจ้งอย่างละเอียด เมื่อพิสูจน์หลักฐานว่าโฉนดที่ดินหายหรือชำรุดจริง จึงดำเนินการลงบัญชีอายัดโฉนดที่ดิน จากนั้นเขียนใบคำสั่ง ใบชำระเงินพร้อมค่าธรรมเนียมในการทำเรื่อง แล้วประกาศแจกที่ดินให้ปิดในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ที่ละ 1 ฉบับ หลังครบกำหนด 30 วัน หากไม่มีฝ่ายไหนทำการคัดค้าน เมื่อจบการประกาศเจ้าหน้าที่จะยื่นใบแทนโฉนดที่ดินให้เจ้าของที่ดิน

5. เตรียมค่าธรรมเนียมสำหรับการออกใบแทนให้พร้อม

ค่าธรรมเนียมสำหรับใช้จ่ายใบแทนโฉนดที่ดินอยู่ราคา 75 บาท โดยรวมค่าบริการดำเนินคำขอ, ค่าติดประกาศ, และค่าใบแทนโฉนดที่ดินหาย

6. รอใบแทนออกให้เรียบร้อยตามระยะเวลาในการขอออกใบแทน

ช่วงเวลาการขอใบแทนโฉนดที่ดินหายหรือชำรุด จะใช้ระยะเวลาประมาณ 42 - 45 วัน ที่รวมเวลากับวันเปิดประกาศ 30 วัน และขั้นตอนการทำใบแทนโฉนดอีก 2 อาทิตย์

ถ้าแจ้งความโฉนดหาย ทั้งๆที่จริงๆ แล้วไม่ได้หายจะเกิดอะไรขึ้น?

ผู้ที่แจ้งความเท็จใบโฉนดที่ดินหาย จะถูกข้อหาแจ้งความเท็จกฎหมาย 3 มาตรา ดังนี้

ข้อหาแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายมาตราที่ 267

ผู้แจ้งความโฉนดที่ดินหายกับเจ้าหน้าที่ด้วยบันทึกความเท็จลงบนเอกสารมหาชนหรือราชการ โดยมีเจตนาเขียนมูลเหตุเป็นหลักฐาน ที่เข้าข่ายสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น ถูกปรับเงินไม่เกิน 6,000 บาท ถูกระวางจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือตัดสินให้ถูกทั้งจำและปรับ

ข้อหาแจ้งความเท็จประมวลกฎหมายอาญามาตราที่ 137 

ผู้แจ้งความโฉนดที่ดินหายกับเจ้าหน้าที่ด้วยบันทึกความเท็จ โดยมีเจตนาทำผู้อื่นเสียหาย ถูกปรับเงินไม่เกิน 1,000 บาท ถูกระวางจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือตัดสินให้ถูกทั้งจำและปรับ

การปกป้องผู้เสียหายตามมาตรา 2(4)

ผู้เสียหายจากการปลอมเอกสารเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหาย มีอำนาจยื่นคำร้องจากศาล ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์และบังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

บริการนายหน้าขายบ้าน The Best Property ผู้นำด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัย ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมินตรวจสอบคุณภาพบ้าน รวมไปถึงการวิเคราะห์ทำเลตลอดจนปิดการซื้อ-ขาย สนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร 02-047-4282 หรือ แอดไลน์ @thebestproperty

นอกจากนี้ใครที่มีความสนใจสาระการซื้อบ้านต่างๆ สามารถอ่านได้ที่ สาระน่ารู้รวมเรื่องบ้าน ของ The Best