สาระความรู้

IMG_6043

    ธนาคารแห่งประเทศไทยออกเกณฑ์การดูแลสินเชื่อใหม่ กู้บ้านหลังที่สองต้องวางดาวน์สูงสุด 20% หลังสามเพิ่มอีกเป็น 30% เล็งป้องกันปัญหาฟองสบู่อสังหาฯ เริ่มใช้งาน 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

หลังจากการประชุมร่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และคณะกรรมการนโยบายการเงิน. (กนง.) ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเกิดปัญหาจากการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ได้มติว่า ผู้ใดต้องการกู้บ้านหลังที่สอง โดยที่หลังแรกยังผ่อนชำระไม่หมด จะต้องจ่ายเงินดาวน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

หลักเกณฑ์ในการบังคับดาวน์มีดังนี้
1. กู้หลังแรก หรือ หลังที่สอง ราคาเกิน 10 ล้าน ดาวน์ขั้นต่ำ 20%

2. กู้หลังที่สอง ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท ดาวน์ขั้นต่ำ 10% (กรณีผ่อนหลังแรกเกิน 3 ปีขึ้นไป)

3. กู้หลังที่สอง ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท ดาวน์ขั้นต่ำ 20% (กรณีผ่อนหลังแรกยังไม่เกิน 3 ปี)

4. กู้หลังที่สาม ดาวน์ขั้นต่ำ 30% ทุกราคา

FAQ : การนับจำนวนบ้านว่ามีกี่หลัง นับจากอะไร?

การนับจำนวนบ้านหลังแรก หรือ หลังที่สองนั้น ไม่ได้นับจำนวนการถือครองกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน แต่ทางธนาคารจะตรวจเช็คจากข้อมูลจากเครดิตบูโร ตามจำนวนรายการผ่อนชำระที่อยู่อาศัยที่ยังผ่อนชำระอยู่ หากผ่อนหมดแล้ว หรือ ปิดบัญชีแล้วไม่นับ

ซึ่งมีกรณียกเว้น ดังนี้ (กู้เต็มได้ ไม่บังคับดาวน์)
1. กู้หลังแรก ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท
2. กู้หลังที่สองเป็นต้นไป โดยที่ผ่อนชำระหลังก่อนหน้าครบแล้ว
3. รีไฟแนนซ์ย้ายธนาคาร
4. กู้เพื่อสร้างบนที่ดินของตนเองซึ่งปลอดภาระหนี้
5. ทำสัญญาจะซื้อขาย หรือผ่อนดาวน์ก่อน 15 ต.ค. 61

โดยกฎเกณฑ์ทั้งหมดนี้ จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

แบงค์ชาติยืนยัน ปัญหายังไม่เกิด แต่จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน เพราะปัญหาฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เคยเกิดขึ้นจริงแล้วในประเทศที่กฎเกณฑ์การกู้สินเชื่อหละหลวมเกินไป

ทั้งนี้ ยังมีรายละเอียดอื่นของเกณฑ์ใหม่นี้อีก ซึ่งเป็นไปตามสถานภาพของแต่ละบุคคล จึงขอให้ผู้ที่ต้องการทำเรื่องกู้ศึกษาข้อมูลและสัญญาจากสถาบันการเงินให้ถี่ถ้วนทุกครั้ง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1416928